SIA “Bioefekts” rada un ražo mikrobioloģiskus produktus jau 30 gadus. Bioefekta mikroorganismi ir izolēti no Latvijas augsnes. Tie ir Latvijas zinātnieku darba rezultāts un Latvijas nacionālā bagātība.

Bioefekta produktu izstrāde un ražošanas ir balstīta uz laboratorijas un lauku izmēģinājumu pētījumiem. Pētījumos tiek pielietotas kultūraugu shēmas, tās apvienotas ar esošo augu mēslošanas plānu. Bioefekta produkti uzlabo augsnes bioloģisko aktivitāti, esošā mēslojuma efektīvāku izmantošanu, šķīdina augsnē esošās barības vielas un būtiski palielina kultūraugu ražu.

Bioefekta produkti pieejami visā Baltijā. Kopš 2021. gada janvāra uzņēmuma “jaunā” ražotne ir Salaspilī un mikrobioloģisko produktu ražošanas jauda šobrīd jau ir pat desmit reizes lielāka nekā iepriekš. Līdz ar to ir uzsākts eksports uz vairākām Eiropas Savienības valstīm –  Norvēģiju, Zviedriju, Poliju, Čehiju un arī ārpus Eiropas Savienības.

Bioefekta produkti mazdārziņu saimniekiem ir pieejami visos Latvijas dārzkopības veikalos, tie papildina un efektīvi uzlabo kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas un var aizvietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus.

Profesionālajai lauksaimniecībai paredzētie mikrobioloģiskie produkti ir miglojami ar miglotājiem. Zinātnieku darba rezultātā ir iegūti produkti, kur strādā ne tikai dzīvie organismi – sēnes un baktērijas, bet arī to saražotā viela.

Piemēram, Trihodermīna produktā ir vairākas Trihodermīna sugas sēnes, bet to radītā viela ir antagoniska un palīdz aizsargāt augus, stiprinot tos. Savukārt Vitmīns ir unikāls produkts, to saražo mikroorganismi jau laboratorijā un tā viela satur dabiskus augu augšanas un regulēšanas hormonu, kuru rezultātā augi kļūst spēcīgi un veselīgi.

Bioefekta mikrobioloģiskie produkti ir ilgtspējīgas un ekonomiskas saimniekošanas pamats. Produktu izmantošana Latvijas zemniekiem palīdz sasniegt “Zaļā kursa” izvirzītos mērķus.

 

SIA “Bioefekts” ir noslēdzis 12.02.2024. līgumu Nr.17.1-1-L-2024/78 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par eksporta atbalsta nodrošināšanu, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonds.