Interneta veikalā bioefekts.lv iegādātās preces, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” 19. punktu patērētājs 1var atgriezt 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Atbilstoši LR Patērētāju aizsardzības likuma 12. panta vienpadsmitajai daļai “patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai [..]”. Sabiedrība lūdz Klientus ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā), kā arī ievērojami preces uzglabāšanas noteikumi. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto un, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Līdz ar to, Sabiedrība patur tiesības celt pret patērētāju civilprasību tiesā, lai piedzītu nodarītos zaudējumus, kas saistīti ar preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos, tajā skaitā, gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, un ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas (teiksim bojāts polietilēna vai plastmasas iepakojums, kurā atrodas prece). Sabiedrība lūdz patērētāju saglabāt arī preces kartona iepakojumu un atgriezt to kopā ar preci, jo uz iepakojuma ir norādīts preces sērijas numurs.

Visi gadījumi, kad atteikuma tiesības nav izmantojamas ir apskatāmas MK noteikumos Nr. 255.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, lūdzu sazinieties ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BIOEFEKTS”, vienotais reģistrācijas numurs 40103110309, juridiskā adrese: Līvzemes iela 30, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169, tālr.: +371 27774433, e-pasts: info@bioefekts.lv

Naudas atgriešanai lūgums rakstiski aizpildīt atteikuma veidlapu un nogādāt to Sabiedrībai personīgi, ar pasta starpniecību vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtot to uz e-pastu.

Lejuplādēt atteikuma veidlapu.

Bojātu preču atgriešanas forma, kad tiek saņemta bojāta prece.

Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā, iemaksātā summa par preci tiek atgriezta norādītajā norēķinu kontā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma „Par atteikuma tiesību izmantošanu” saņemšanas dienas. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt patērētāja samaksāto naudas summu par preci, kamēr tā nav atgriezta vai iesniegti dokumenti, kas apliecina tās nosūtīšanu Pārdevējam, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Atgriežamās preces ir jānodod Sabiedrības juridiskajā adresē, bez kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par lēmumu atteikties no distances līguma. Ja prece tiek atgriezta, nosūtot to uz juridisko adresi, ar preces atgriešanu saistītās izmaksas sedz patērētājs.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā, iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).

Atgriežamajai precei jābūt pilnā komplektā (jābūt visiem piederumiem, kas bija iepakojumā) Ja prece bija iegādāta akcijas laikā kopā ar kādu citu pielikto preci, tad ir jāatgriež pilns komplekts (visas preces).

1patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.