Mikrobioloģiskie preparāti augsnes un augu veselībai un ražībai

Lielākā daļa mikroorganismu ietekmē gan mūsu apkārtējo vidi un veselību, gan arī auga vidi un veselību. Katrs hektārs aramzemes satur 2-6 tonnas sēņu un baktēriju. Vienā gramā augsnes ir līdz pat 108, t.i., 100 miljoniem dažādu baktēriju. Mikroorganismi – augu slimību ierosinātāji sanazina kultūraugu ražas un pasliktina tās kvalitāti. Lai pasargātu augus no patogēno mikroorganismu iedarbības, praksē plaši lieto sintizētos augu aizsardzības līdzekļus. Taču pasaulē arvien vairāk tiek aizliegtas vielas, kuras bija pierasts lietot augu aizsardzībā. Tādēļ ir laiks skatīties uz alternatīvām un kā viens no augu stiprināšanas paņēmieniem ir specializēto mikrobioloģisko preparātu pielietošana. Mikroorganismi pret mikroorganismiem!

Latvijas daba kopumā ir samērā veselīga un neskarta, un ekoloģiskās nišas ir nosacīti aizpildītas. Ar mērķtiecīgu rīcību un mērenu, saprātīgu iejaukšanos mēs varam panākt optimālu efektu. Regulāri papildinot augsni ar labvēlīgajiem mikroorganismiem, kas izdalīti no Latvijas augsnes, mēs nodrošinām augam labvēlīgo mikroorganismu pārsvaru, un līdz ar to gūstam pārsvaru un kontroli pār patogēniem mikroorganismiem un gūstam ekonomisko labumu.

Latvijā radītie (Bioefekts SIA) mikrobioloģiskie mēslošanas līdzekļi ir unikāli un ir vietējais lepnums. Tie satur daudz un dažādus augiem labvēlīgus mikroorganismus, kas, nonākot augsnē, izdala vitamīnus, augšanas stimulatorus un dabīgās antibiotiskās vielas, uzlabo augu apgādi ar minerālvielām, saista atmosfēras slāpekli un veido tā uzkrājumu augsnē. Uzlabojas augu vielmaiņa un attīstība, stiprinās rezistence. Augi ātrāk aug un kuplāk zied, sekmīgāk pretojas vides nelabvēlīgajiem faktoriem un mazāk slimo un protams ražas faktors. Šo Latvijā radīto produktu sastāvā pamatā tiek izmantoti mikroorganismi no vairākām fizioloģiskajām grupām. Atbilstoši augu prasībām un vides apstākļiem tiek izvēlēti vispiemērotākie. Katrā produktā optimāli sabalansēta arī mikroorganismu daudzumu attiecība, kas radusies ilgstošās zinātniskajās izpētēs. Produktu sastāvos ir gan mikroskopisko sēņu pārstāvji (Trichoderma ģints), gan baktērijas (Azotobacter, Bacillus, Polyangium, Pseudomonas, Rhizobium, Streptomyces ģintis) 

Augiem labvēlīgie augsnes mikroorganismi dzīvo un intensīvi vairojas augu sakņu tuvumā – rizosfērā. Tie sadarbojas ar augu, piegādājot barības vielas, pārveidojot nešķīstošos savienojumus (fosfātus, kāliju u.c.) augam izmantojamā veidā. Savukārt augu saknes izdala gļotas, tā pievilinot mikroorganismus un noturot to veidotās kolonijas.

                                                                                                 

Augiem labvēlīgo augsnes mikroorganismu iedarbība efektivitāte:

 • Uzlabo augsnes struktūru  un auglību, pazemina skābumu, aktīvi piedalās augsnes miklofloras uzlabošanā un regulēšanā;
 • Veicina ātrāku augsnes auglības atjaunošanos, saista tehnogēnā piesārņojuma produktus un kavē to nonākšanu augos;
 • Izdalot plašu spektru enzīmu piedalās celulozes (augu un sakņu atlieku) aktīvā noārdīšanā, tādejādi uzlabojot augsnes organisko un humus vielu daudzumu;
 • Izdala minerālsāļus un oglekļa dioksīdu – jaunas barības vielas augiem.
 • Paatrina sēklu dīdzības procesus un attīsta stipru sakņu sistēmu, sekmējot augu attīstību;
 • Izdalot citokīnus un aksīnus stiprina imūnsistēmu, izturību pret slimībām un nelabvēlīgiem laikapstākļiem (sausumizturība un salizturība);
 • Spēj brīvi saistīt atmosfēras slāpekli (N) augsnē 25-35 kg uz ha. Kopā ar tauriņziežiem pat līdz 200 kg/ ha
 • Aktivizē vielmaiņas procesus augā un uzlabo barības vielu bioloģisko pieejamību;
 • Paaugstuna mikro un makro (P;K) elementu atbrīvošanos un palielina asimilācijas koeficientu ar augiem, samazinot to lietošanas normu par 30-55%;
 • Samazina audzēšanā izmantoto ķīmisko, minerālo līdzekļu daudzumu vai pilnībā to nelietošanu.
 • Samazina nitrātu saturu un kavē smago metālu un pesticīdu uzkrāšanos augu šūnās;
 • Paaugstina audzētās produkcijas kvalitātes īpašības un palielina graudaugu, eļļas augu, pākšaugu un dārzeņu ražību sākot no 15%;
 • Tie neizraisa negatīvus blakus efektus un ir pilnīgi nekaitīgi cilvēkiem, augiem, dzīvniekiem
 • Neveidojas patogēno (kaitīgo) organismu rezistence (noturība) pret mikroorganismiem;
 • Tie palīdz augiem arī tādos gadījumos, kad augu patogēni kļuvuši rezistenti pret ķimikālijām;
 • Tie iedzīvojas augsnē, uzlabojot nākamā gada ražu
 • Sniedz ekonomisko atdevi;

Mikrobioloģiskos mēslošanas līdzekļus vēlams pielietot savlaicīgi, jau pirms augu veselības pasliktināšanās, tātad pielietot profilaktiski. Regulāri papildinot augsni ar mikrobioloģiskajiem mēslojumiem, mēs nodrošinām augiem labvēlīgo mikroorganismu pārsvaru. Tādējādi tiek savlaicīgi stiprināta augu imunitāte, tie ir mazāk uzņēmīgi pret slimībām un kaitēkļu nodarītajiem postījumiem un izaug veseli un ražīgāki.