Maksimāla rezultāta iegūšnai rekomendējam lietot Mikrobioloģiskos preparātus trīs veidos:

 1. Augsnes apstrādei rudenī un pavasarī;
 2. Veicot sēklu pirmapstrādi (kodināšanu);
 3. Kultūraugu apsmidzināšanai veģetācijas periodā.

Augsnes apstrāde rudenī.

1.variants:

Salmu un citu augu atlieku apsmidzināšanai pirms iestrādes augsnē.

(Mineralizācija ar celulozes nooārdošajām un slāpekli saistošajām baktērijām).

Patērinš: 5 L preparāta ar 50-150 ūdens uz 1 ha. @BioKompostētājs

2.variants:

Pēc uzdīgšanas, veicot apstrādi ar preparātu maisījumu 5 L/ha.

Darba šķidruma norma 50-150 L/ha. @BioMikss

3.variants:

Kompleksā sajaucot kopā ar minerālo un/vai organisko mēslojumu.

Darba šķīduma pagatavošana: 5 L preparāta ar 50-150 L ūdens uz ha. @SubtiMikss

Augsnes apstrāde pavasarī.

1.variants:

       Pirmssējas augsnes kultivācijai ar organisko un/ vai minerālo mēslojumu.

                Darba šķīduma pagatavašona: 5 L preparāta ar 50-150 L ūdens uz ha. @SubtiMikss

2.variants:

       Ziemāju sējumu pirmā apsmidzināšana.

       Patēriņš: 5 L preparāta ar 50-150 L ūdens uz ha. @BioMikss

Sēklu pirmapstrāde: pirmsējas sēklu apstrāde bez vai kompleksā ar jebkuriem kodinātājiem.

Patēriņš: 5 L preparāta uz 1 tonnu sēklas. @BioMikss

Ieteicamās kultūraugu apstrādes shēmas ar Mikrobioloģiskajiem preparātiem.

Augkultūra

Sēklu apstrāde

Apstrāde veģetācijas periodā

Darba šķīduma sagatavošana

Ziemāju kvieši

Ziemāju rudzi

Ziemāju mieži

Ziemāju tritikāles

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 1 tonnu sēklas @BioMikss

3-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana rudenī cīņā ar vīrusu un sporu pārnēsātājiem un ziemas slimībām; @SubtiMikss
 2. Apsmidzināšana cerošanas laikā – stiebru sākumā; @Trihodermīns + @Azotobakterīns
 3. Apsmidzināšana ziedēšanas fāzē, pilngatavības sākumā. @Trihodermīns

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

Auzas

Vasarāju kvieši

Vasarāju mieži

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 1 tonnu sēklas @BioMikss

2-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana cerošanas laikā; @SubtiMikss + @Azotobakterīns
 2. Apsmidzināšana vārpošanas laikā, pilngatavības sākumā. @Trihodermīns

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

Rapsis

Ziemāju rapsis

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 1 tonnu sēklas @BioMikss

3-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana dīgšanas laikā, 2 pirmo īsto lapu veidošanās laikā; @SubtiMikss
 2. Apsmidzināšana lapu rozetes veidošanās sākumā, zarošanas laikā; @Trihodermīns + @Azotobakterīns
 3. Apsmidzināšana ziedpumpuru veidošanās laikā. @Trihodermīns + @Bacilons

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

Vasarāju rapsis

Vasarāju ripsis

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 1 tonnu sēklas @BioMikss

3-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana dīgšanas laikā, 2 pirmo īsto lapu veidošanās laikā; @ SubtiMikss + @Azotobakterīns
 2. Apsmidzināšana lapu rozetes veidošanās sākumā, zarošanas laikā; @Trihodermīns + @Bacilons
 3. Apsmidzināšana ziedpumpuru veidošanās laikā. @Trihodermīns + @Bacilons

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

Zirņi

Pupas

Pupiņas

Lēcas

Vīķi

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 1 tonnu sēklas @Nitragīns

3-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana dīgstu veidošanās laikā un 2-3 lapu veidošanās laikā; @Trihodermīns
 2. Apsmidzināšana 5-6 lapu veidošanās laikā, ziedpumpuru veidošanās sākumā; @Trihodermīns + @Bacilons
 3. Apsmidzināšana ziedēšanas laikā. @Trihodermīns + @Bacilons

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

Griķi

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 1 tonnu sēklas @BioMikss

2-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana zarošanas laikā, ziedpumpuru veidošanas sākumā; @Trihodermīns + @Azotobakterīns
 2. Apsmidzināšana pēc 10-14 dienām pēc pirmās apsmidzināšanas. @Trihodermīns

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

Soja

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 1 tonnu sēklas @Nitragīns

2-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana dīgšanas laikā 2-3 īsto lapu veidošanās laikā; @Trihodermīns
 2. Apsmidzināšana stiebrošanas laikā, ziedpumpuru veidošanās sākumā; @Trihodermīns + @Bacilons

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

Lini

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 1 tonnu sēklas @BioMikss

2-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana ziedkopu veidošanās laikā; @Trihodermīns
 2. Apsmidzināšana pēc 15-20 dienas pēc pēdējās apsmidzināšanas; @Trihodermīns

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) uz 1 haapstrādāt 1 ha

Āboliņš

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 100 kg sēklas

@Nitragīns

Lucerna

Galega

Amoliņš

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 100 kg sēklas

@Nitragīns

Kartupeļi

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 1 tonnu sēklas @SubtiMikss

3-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana 5-7  lapu veidošanās laikā; @Trihodermīns + @Bacilons
 2. Apsmidzināšana ziedpumpuru veidošanās laikā; @Trihodermīns + @Bacilons + @Azotobakterīns
 3. Apsmidzināšana ziedāšanas laikā. @Trihodermīns

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

Tomāti

Gurķi

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 1 tonnu sēklas @SubtiMikss

4-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana 2-4  lapu veidošanās laikā; @Trihodermīns + @Bacilons
 2. Apsmidzināšana ziedpumpuru veidošanās laikā; @Trihodermīns + @Bacilons + @Azotobakterīns
 3. Apsmidzināšana ziedāšanas laikā. @Trihodermīns
 4. Apsmidzināšana pilnbrieduma perioda laikā. @Trihodermīns

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

Sīpoli

Ķiploki

Sēklu pirmapstrāde pirms sējas

Darba šķīdums: 5 L līdz 50 L ūdens uz 1 tonnu sēklas @SubtiMikss

2-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana 2-3 lapu veidošanās laikā; @Trihodermīns + @Bacilons
 2. Apsmidzināšana pēc 15-20 dienas pēc pēdējās apsmidzināšanas; @Trihodermīns + @Bacilons

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

Zemenes

Stādu sakņu mērcēšana pirms stādīšanas. Darba šķīdums: 1 L līdz 10 L ūdens. @SubtiMikss

4-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana ziedpumpuru veidošanās laikā; @Trihodermīns + @Bacilons
 2. Apsmidzināšana ziedēšanas laikā; @Trihodermīns
 3. Apsmidzināšana 5-7 dienas pēc ziedēšanas; @Trihodermīns
 4. Apsmidzināšana ogu briešanas laikā. @Trihodermīns

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

Vīnogulāji

Krūmmellenes

Upenes

Smikšēršķi

Stādu sakņu mērcēšana pirms stādīšanas. Darba šķīdums: 1 L līdz 10 L ūdens. @Trihodermīns + @Azotobakterīns

3-kāršā augu apsmidzināšana veģetācijas periodā:

 1. Apsmidzināšana ziedpumpuru veidošanās laikā; @Trihodermīns
 2. Apsmidzināšana pēc ziedēšanas; @Trihodermīns
 3. Apsmidzināšana ogu briešanas laikā. @Trihodermīns

5 L preparāta izšķīdināt 50-100 L ūdens (bez hlora) un ar iegūto šīdumu apstrādāt 1 ha

@Trihodermīns – Trichoderma sp, Trichoderma harzianum, Trichoderma viride

Augsnē plaši izplatītas sēnes. Labi aug rizosfērā un spēj kolonizēt augu saknes, nodrošinot apmaiņu ar barības vielām. Trichoderma sp parazitē un savā uzturā izmanto citas sēnes un puves, tādejādi pasargājot augus no šiem mikroorganismiem. Piemīt rezistence pret fungicīdiem, tādejādi saglabājoties augsnē, veido papildus augu imunitāti pret puvēm.

Trichoderma sp klātbūtnē palielinās augu augšana un attīstība, kā arī augam veidojas spēcīgākas saknes. Palielinās augu dziļo sakņu skaits, kas nodrošina izturību sausuma periodā.

Iepakojums: 1-20 L

@SubtiMikss – Bacillus subtilis + Trichoderma sp

Augsnē brīvi dzīvojoša baktērijas, kas veido endosporas. Sporu veidošanās laikā augsnē izdalās antibiotiskas vielas, kas ietekmē citu mikroorganismu attīstību, nodrošinot Bacillus subtilis izdzīvošanu. Šīs vielas var darboties arī kā fungicīdi, ietekmējot pelējuma sēņu izplatību.

B.subtilis, augot ap augu saknēm, spēj veidot koloniju biofilmu, veicinot augu augšanu:

(*) B.subtilis konkurē ar citiem mikroorganismiem, kas nelabvēlīgi ietekmētu augu,

(**) B.subtilis aktivizē augu imūnsistēmu, nodrošinot tā spēju pretoties patogēniem,

(***) B.subtilis nodrošina barības vielu pieejamību, piem., fosfors, kālijs.

B.subtilis iesaistās kālija un fosfora aprites ciklos, izdalot šo elementu savienojumus kā vielmaiņas blakusproduktus, augiem uzņemamā formā.

Iepakojums: 1-20 L

@Biomikss –  Pseudomonas sp, Pseudomonas putida+ Trichoderma sp+ Streptomyces sp, Streptomyces cellulosae, Streptomyces griseoviridis+ Azotobacter sp

Augsnē brīvi dzīvojošas aerobas baktērijas. Veido mutuālas attiecības ar augu saknēm. Dzīvojot uz saknēm, rizosfērā, baktērijas pārtiek no auga izdalītajām barības vielām, savukārt P.putida izdalītās vielas stimlē augu augšanu un izturību pret patogēniem.

P.putida piemīt daudzveidīgs aerobs metabolisms, kas spēj noārdīt organiskos savienojumus un dažādus organiskos šķīdinātājus. Pārstrādājot šādus savienojumus, tiek atveseļota augsne.

Streptomyces sp, Streptomyces cellulosae, Streptomyces griseoviridis

Augsnē brīvi dzīvojošas baktērijas. Producē fungicīdus un antibiotiskas vielas. Atrodoties rizosfērā, rūpējas par spēcīgu sakņu sistēmu bez patogēniem. Producē auksīnu un citokinīnu, kas stimulē augu augšanu.

Iepakojums: 1-20 L

@Azotobakterīns – Azotobacter sp, Azotobacter chroococcum

Augsnē brīvi dzīvojošas, gaisā esošā slāpekļa fiksējošas baktērijas. Tās sintezē auksīnus, citokinīnus un citas augu augšanai nepieciešamas vielas. Stimulējot rizosfēras mikroorgaismus, palīdz stiprināt augus pret fitopatogēniem. Uzlabo barības vielu uzņemšanu augos un veic bioloģiskā slāpekļa fiksāciju. Labi izsplatās neitrālā vai sārmainā vidē. Nepiemērotos apstākļos, pie ūdens trūkuma,  spēj veidot no izžūšans izturīgas cistas. Azotobakterīns gada laikā spēj saistīt 20-40 kg slāpekļa uz 1 ha.

Iepakojums: 1-20 L

@Nitragīns – Rhizobia ir augsnes baktērijas, kas veido simbiotiskas attiecības ar augiem. Šīs attiecības ir abpusēji izdevīgas. Augs nodrošina baktērijas ar aminoskābēm, savukārt baktērijas fiksē gaisa slāpekli, pārveidojot to augam uzņemamā formā. Rhizobia baktērijas augu saknēs veido gumiņus, kur arī veic slāpekļa fiksāciju. Šo procesu ietekmē augsnes pH, auga tuvumā esošā mikrobiota un augsnē pieejamais slāpeklis.

Lai Rhizobium baktērijas spētu veidot gumiņus, tām jāsaistās ar noteiktām augu grupām

Iepakojums: 1-20 L

@Bacilons – Bacillus thuringiensis Augsnē brīvi dzīvojošas baktērijas. To attīstībā izšķir divas fāzes – veģetatīvo šūnu dalīšanos un sporu veidošanu, jeb sporulācijas ciklu. Sporulācija iedalās vairākās stadijās, vienā no kurām sporā veidojas proteīnu kristāli. Šie proteīnu kristāli ir toksiski tikai kukaiņu kāpuriem, jo aktivizējas to zarnu trakta sārmainajā vidē apēdot. Nokļūstot kāpuru organismā, toksīns noārda zarnu sieniņas un kāpurs nomirst no bada vai infekcijām. Šis process var aizņemt no dažām stundām līdz pat vairākām nedēļām, bet vidēji 3 līdz 7 dienas. Toksīna iedarbības efektivitāte ir saistīta ar kāpura attīstību. Nesen šķīlušies un jauni kāpuri ir uzņēmīgāki, savukārt, kāpuram pieaugot, tam var izstrādāties rezistence, samazinot toksīna iespēju gremošanas sistēmā aktivizēties.

Nokļūstot , piem., cilvēku vai dzīvnieku zarnu traktā, proteīns netiek aktivizēts un kaitējums nerodas.

Iepakojums: 1-20 L

@Biokompostētājs –  Polyangium sp, Polyangium cellulosum+ Trichoderma sp+ Azotobacter sp

Augsnē brīvi dzīvojošas aerobas baktērijas. Barības vielas iegūst pārstrādājot celulozi. Spēj producēt fungicīdus un baktericīdus, kas ietekmē citu mikroorganismu vairošanos.

Iepakojums: 1-20 L