LU 77. zinātniskās konferences sēde
Zinātniski praktiskā konference
“Zemes apsaimniekošana atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem – ilgtspējīgs ieguldījums Latvijas nākotnē”

Organizators: LU sadarbībā ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju (LBLA) un Sabiedrību BIOEFEKTS

Norises laiks: 2019. gada 7. februāris, 10.00-17.00. Reģistrācija no 9.30.

Norises vieta: Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas māja (Jelgavas iela 1, Rīga)
Auditorija: Magnum auditorija (Nr. 106), 1. stāvs

Pasākuma programma:
9:30-10:00 Ierašanās/rīta kafija, uzkodas
10:00-10:20 Konferences atklāšana. Gustavs Norkārklis, LBLA valdes priekšsēdētājs. Jānis Keterliņš, sabiedrības „Bioefekts” valdes loceklis
10:20-10:40 Andrejs Briedis, Latvijas Dabas fonda lauku attīstības politikas eksperts. Lauksaimniecības attīstība Latvijā un dabas daudzveidība
10:40-11:00 Skaidrīte Rulle, VAAD Agroķīmijas departamenta direktore. Augsnes stāvoklis Latvijā un uzdrīkstēšanās vai ieteikumi situācijas uzlabošanai
11:00-11:25 Vija Rāka, STC bioloģiskās lauksaimniecības galvenā eksperte. Atļautie mēslošanas līdzekļi bioloģiskajā saimniecībā šodien un problēma nākotnē
11:25-11:40 Diskusijas un pauze
11:40-12:05 Dr. agr. Līga Lepse, LLU Dārzkopības institūta vad. pētn. Lauksaimniecības pakalpojumu ietekme uz augsnes auglību
12:05-12:30 Māris Narvils, LLKC vecākais speciālists dārzkopībā. Augu veselība sākas augsnē
12:30-12:55 Dr. biol. Vizma Nikolajeva, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras asoc. prof. Augu un mikroorganismu mijiedarbība
12:55-13:10 Diskusijas
13:10-14:00 Pusdienas
14:00-14:25 Dr. habil. biol. Ģederts Ieviņš, LU Augu fizioloģijas katedras prof., Una Andersone-Ozola, Solvita Zeipiņa. Vermikomposta un komposta fizioloģiskās ietekmes salīdzinājums garšaugu bioloģiskajā audzēšanā
14:00-14:25 Maruta Kaminska, ZS “Dzērves” saimniece. Praktiskā pieredze: agronomija, bioloģiskā saimniekošana dārzkopībā
14:25-14:50 Inta Serģe, ZS agronome, un Juris Paulovičs, ZS „Ķelmēni” saimnieks. Praktiskā pieredze: agronomija, agrotehnika un pārstrādes veiksmes stāsts
14:50-15:15 Dita Antonija, ZS „Kaņepītes” saimniece. Praktiskā pieredze: agronomija, bioloģiskā atbildība, realizācijas veiksmes stāsts
15:15-16:00 Noslēguma diskusijas.

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.

Papildus informācija – šeit.