SIA “Bioefekts” jau kopš 1993. gada izstrādā un ražo bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus un citus mikrobioloģiskos preparātus dārzkopības un lauksaimniecības vajadzībām. Mēs piedāvājam divas galvenās produktu grupas.

2012.gadā savus bioloģiskos preparātus esam piereģistrējuši mēslošanas līdzekļu reģistrā kategorijā Mikrobioloģiskie preparāti. Tas bija jādara saskaņā ar izmaiņām likumdošanā.

Spēkā esošajā Mēslošanas līdzekļu aprites likumā ir definēts, kas ir mēslošanas līdzeklis. Tas ir „jebkura viela, kas satur vienu vai vairākus tādus ķīmiskus elementus, kuri tiek atzīti par augiem nepieciešamiem, ja šo vielu lieto tās elementu satura dēļ un tā ir paredzēta vai tiek piedāvāta augu augšanas veicināšanai, vai dzīvus mikroorganismus saturošs mikrobioloģisks preparāts, kas veicina augu augšanu un attīstību vai ko lieto mikrobioloģisko procesu atjaunošanai, aktivizēšanai un regulēšanai augsnē vai citā substrātā, lai uzlabotu tā bioloģiskās, fizikālās vai ķīmiskās īpašības” (izcēlums – mūsu). Mums nav nekādu šaubu, ka mūsu ražotie preparāti, gan iepriekšējie mēslošanas līdzekļi, gan iepriekšējie augu aizsardzības līdzekļi, vienmēr ir atbilduši, atbilst un arī turpmāk atbildīs šai definīcijai. Tas, ka ir mainījusies oficiālā reģistra „kastīte”, nekādi nevar ietekmēt mikroorganismu dabu. Viņi – mazie darba rūķi – to nemaz nezina, viņus tas neskar, jo viņi stāv pāri visām cilvēku izdarībām. Ja augu aizsardzības līdzekļiem bija jāpierāda to antagoniskā darbība, netoksiskums cilvēkam un videi un iedarbības efektivitāte, tad tagad būs jāpierāda tikai efektivitāte. Protams, dokumentu pārkārtošana mums prasīja daudz laika, izturības un radīja neparedzētus izdevumus, tomēr šo etapu esam veiksmīgi pabeiguši.

Tas nozīmē, ka tagad šai produkcijai ir atviegloti tirdzniecības noteikumi. Trihodermīns un Biomikss tagad ir nopērkami pat veikalos, kam nav augu aizsardzības līdzekļu tirgošanas atļaujas. Tie vairs nav jāmeklē stikla skapjos, bet gan atrodas veikalu plauktos līdzās pārējai mūsu produkcijai.

Mikrobioloģisko preparātu priekšrocības

Viens no galvenajiem augu stiprināšanas paņēmieniem ir mikrobioloģisko preparātu pielietošana.
Mūsu mikrobioloģisko mēslojumu sastāvā ir mikroorganismi:

  • tie stimulē augu augšanu un attīstību, stiprinot rezistenci un noturību pret slimības izraisošiem patogēniem;
  • tie konkurē ar patogēniem mikroorganismiem, tātad, paši nebūdami kaitīgi augiem, attīstās, vairojas ātrāk un ieņem ekoloģiskās nišas, tā neļaujot savairoties augiem nelabvēlīgajiem mikroorganismiem. Nodrošinot augiem labvēlīgo mikroorganismu esamību augsnē, vai pat pārākumu, tiek mērķtiecīgi kontrolēta un kavēta augu patogēnu savairošanās.

Preparātu sastāvā ir gan mikroskopisko sēņu pārstāvji (Trichoderma ģints), gan baktērijas (Pseudomonas, Streptomyces, Bacillus, Polyangium, Azotobacter, Rhizobium ģintis).

Mikroorganismus saturošiem līdzekļiem ir virkne labu īpašību:

  • noteikta darbības vieta vidē;
  • tie nebojā derīgos organismus;
  • tie nav kaitīgi cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem;
  • tie neizraisa negatīvus blakus efektus;
  • neveidojas patogēno (kaitīgo) organismu rezistence (noturība) pret mikroorganismiem;
  • tie palīdz augiem arī tādos gadījumos, kad augu patogēni kļuvuši rezistenti pret ķimikālijām;
  • tie iedzīvojas augsnē, uzlabojot nākamā gada ražu.

Augiem labvēlīgie augsnes mikroorganismi dzīvo un intensīvi vairojas augu sakņu tuvumā – rizosfērā. Tie sadarbojas ar augu, piegādājot barības vielas, pārveidojot nešķīstošos savienojumus augam izmantojamā veidā. Savukārt augu saknes izdala gļotas, tā pievilinot mikroorganismus un noturot to veidotās kolonijas.