Vēsture

SIA “Bioefekts” dibināta 1993. gadā.

Mūsu firmas piedāvāto preparātu zinātniskā izstrādne pamatojas uz profesora Alfrēda Kalniņa (1895-1989) un viņa skolnieku A.J. Klincāres (1919-1995), Dz. Krēsliņas, A.A. Klincāres (1928-1997), D. Pavlovičas (1925-2007), V. Mežraupes, E. Lauznes, I.Leimanes, A. Apsītes (1930-1996), Dzintras Rautiņas, un viņu tiešo palīgu atziņām.

Toreiz tika savākti dati par mikroorganismu izplatību mūsu augsnēs. Tas ir milzīgs faktu materiāls, liela bagātība, kuru diez vai kad izdosies atkārtot.

Kalniņš skaidroja celulozes bioloģisko sadalīšanos, atklāja 17 jaunas celulozes baktēriju sugas. Viņš pētīja lupīnas sadalītāju mikrofloru. Profesora uzmanības lokā bija rūgšanas procesi un to izraisītāji -mikroorganismi. Tika skaidroti racionāli vīna ražošanas un raudzēšanas kontroles veidi. Praktisku un teorētisku nozīmi ieguva darbi par linu mērcēšanas un linu stiebru apstrādes mikrobioloģiskajiem procesiem.

Kopš 1997. gada Latvijas Universitātē darbojas starptautiski atzīta

Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija.  

Vairāk lasiet sadaļā RAKSTI (žurnāli Ražība, Pdf failos).